Kodėl Pietų Megrame

KODĖL „PIETŲ MEGRAME“

1997 m. pirmąjį plastikinį „Pietų Megrame“ langą pagaminome ceche, kurį įsirengėme pertvarkę apleistas buvusios kolūkio bendrovės dirbtuves. Šiandien „Pietų Megrame“ gamybinių patalpų plotas – 2500 kv.m. Įmonėje nuolat vyksta gamybinio proceso atnaujinimas bei tobulinimas. 2006 m. įdiegta nauja gamybinė linija. Per dieną pagaminama apie 250 standartinių ir apie 30 nestandartinių gaminių.

Per daugiau nei ketvirtį amžiaus sukūrėme langų ir durų gamybos verslą, kuriuo labai didžiuojamės. Į langų gamybos įmonę mažame Šventežerio miestelyje Lietuvos pakraštyje važiavo ir merai, ir Seimo nariai, ir garbūs užsienio diplomatai bei Europoje pripažintų verslo kompanijų lyderiai. „Pietų Megrame“ gaminai – langai ir durys yra ne tik atpažįstami, bet ir vertinami.

Nueitas ilgas kelias, kuriame buvo visko: posūkių, duobių, greitėjimo juostų ir net sankryžoje nubrėžtos „STOP“ linijos. Kai tekdavo stabtelėti, padaryti trumpą pauzę, permąstyti strategiją, prisitaikyti prie vis labiau greitėjančio gyvenimo tempo ir beprotišku greičiu kintančių langų rinkos sąlygų. Taip dėka kruopštaus darbo ir klaidų sukaupėme didelę patirtį ir drąsiai galime pasakyti, kad gaminame aukštos kokybės, šiltus, modernius, nuo technologinių naujovių neatsiliekančius langus ir duris.

UAB „Pietų Megrame“ filosofija ir vertybės

Už kiekvieno pagaminto lango stovi ŽMOGUS. Nesvarbu, ar tai bus verslo partneris, klientas, ar įmonės darbuotojas, ŽMOGUS yra svarbiausias mūsų veikloje. Nes be žmogaus net ir sudėtingiausi įrengimai, brangiausios technologijos yra tik metalas.

Mūsų langai ir durys tarnauja ŽMOGUI, todėl gaminiai turi būti kokybiški, šilti, patvarūs, atitikti šiuolaikinius techninius reikalavimus ir, be abejo, jie turi būti gražūs. Taip mes prisidedame prie jaukių, šiltų ir saugių ŽMOGAUS namų kūrimo.

Pripažinimas

Plastikinių langų ir durų gamintoja „Pietų Megrame“ yra apdovanota LR aplinkos apsaugos ministerijos, Alytaus apskrities viršininko administracijos, Lazdijų rajono mero padėkomis už aktyvią veiklą bei naujų darbo vietų kūrimą regione. Mūsų pagamintais langais ir durimis yra patenkinti tūkstančiai žmonių Lietuvoje ir už jos ribų.

UAB „Pietų Megrame“
https://www.pietumegrame.lt

Kokius asmeninius duomenis renkame ir kam tai reikalinga?

Kontaktų formos

Internetinėje svetainėje yra galimybė pildyti konsultavimo formas. Jūsų duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, gyvenamoji vieta bus naudojami registracijos tikslais arba komunikacijai su jumis. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – jūsų sutikimas.

Slapukai

Kad internetinė svetainė tinkamai veiktų, naudojame slapukus, tai nedidelė teksto rinkmena, kuri apsilankius svetainėje, automatiškai išsaugoma jūsų įrenginyje. Slapukai padeda surinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą. Jie įrašomi tik, jeigu iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Jūsų duomenys yra saugūs, juos tvarkome vadovaudamiesi duomenų apsaugos reglamentu, duomenis laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų mūsų darbuotojai, turintys prieigą prie duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti:

– svetainės talpinimo tiekėjai;
– projekto vystymo komanda.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Duomenys, kuriems pareikštas sutikimas arba nesutikimas, nustojame tvarkyti po jūsų sutikimo atšaukimo. Statistinė Google Analytics įrankiais surinkta informacija saugoma iki 2 metų laikotarpio.

Jūsų teisės

Jeigu jūs registravotės šioje svetainėje ar pildėte įvairias formas bei prenumeravote naujienas, galite reikalauti, kad mes ištrintume visus jūsų asmeninius duomenis. Galite tai padaryti kreipiantis į mus el. paštu info@pietumegrame.lt

Šie reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams (sąskaitos faktūros, sutartys ir pan.).

Papildoma informacija

Kokias duomenų apsaugos procedūras mes naudojame

Jūsų visi duomenys yra tvarkomi saugiai ir atsakingai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, praradimo, sugadinimo ar pakeitimo, taip pat nuo bet kokios neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant jautrius asmens duomenis.

Kokias svetainės apsaugos procedūras mes naudojame

Svetainėje naudojamas Letsencrypt.org SSL sertifikatas:
– Šifruojami visi tarp serverio ir naršyklės perduodami duomenys (įsilaužėliai negali jų nuskaityti);
– Patvirtinta svetainės tapatybė (laikomės tikrojo domeno savininko svetainėje, patvirtinto ir sertifikuoto tiekėjo);
– Užtikrintas duomenų vientisumas ir originalumas.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Apie UAB „Pietų Megrame“ privatumo ir slapukų politiką, esminius pakeitimus informuosime skelbdami pranešimą interneto svetainėje https://www.pietumegrame.lt

UAB Pietų Megrame
https://www.pietumegrame.lt

What personal data do we collect, and why do we need it?

Contact forms

The website can fill out consultation forms. Your data: first name, last name, e-mail mail, and place of residence will be used for registration purposes or to communicate with you. The legal basis for processing this data is your consent.

Cookies

For the website to function properly, we use cookies, which are small text files automatically saved on your device when you visit the website. Cookies help to collect statistical information about website traffic. They are only recorded if you confirm your consent in a pop-up message on the website.

Who we share your data with

Your data is secure, we handle it following the data protection regulation, we keep the data safe, and we require our employees who have access to the data to ensure this.

Your data can be viewed by:

– website hosting providers;
– project development team.

How long we store your data

Data subject to consent or objection will cease to be processed after your withdrawal of consent. Statistical information collected by Google Analytics tools is stored for up to 2 years.

Your rights

If you have registered on this website, filled out various forms, and subscribed to news, you can request that we delete all your personal data. You can do this by contacting us by email at info@pietumegrame.lt

These requirements do not apply to data that are required to be retained by law for administrative, legal, or security purposes (invoices, contracts, etc.).

Additional information

What data protection procedures do we use?

All your data is handled securely and responsibly. When determining personal data processing measures, we implement appropriate data protection technical and organizational measures outlined in legal acts to protect your data from unauthorized disclosure, loss, damage, or alteration from any unauthorized processing.

Personal data security measures are determined, taking into account the risks that arise when handling sensitive personal data.

What website security procedures do we use

The site uses the Letsencrypt.org SSL certificate:
– All data transmitted between the server and the browser are encrypted (hackers cannot read it);
– Verified website identity (we stick to the real domain owner on the website, approved and certified provider);
– Data integrity and originality are ensured.

How do I find out about changes to this policy?

We will inform you about the privacy and cookie policy of UAB "Pietų Megrame", and the essential changes by publishing a notice on the website https://www.pietumegrame.lt