Balcony glazing

BALCONY GLAZING

Balcony glazing using PVC window constructions is a very popular option of reorganizing your balcony space in an old apartment building. This type of glazing could be referred to as ‘warm glazing’ as it enables to significantly reduce temperature fluctuations in the balcony.

Quality PVC balcony glazing structures are valued for excellent thermal and sound insulation qualities, flawless aesthetics, and reliable protection. Longer and more complex balconies are joined using special fittings, while corner balconies can be glazed using standard 90-degree fittings with reinforced galvanized steel, making it as strong as PVC windows.

High-quality profile systems, suitable and quality glazing units, sturdy and safe opening systems, latest installation materials and modern solutions ensure excellent quality and longevity of the structures installed.

Pietų Megrame balcony glazing solutions are based on high-quality GEALAN S 8000 6-chamber profile systems. The structures made of these profiles, fitted with proper glazing units have excellent insulation qualities and static indices, keeping the street noise out and your home warm for many years. Balcony glazing structures come in a wide range of colors, they are easy and convenient to clean and maintain.

 

GLAZING UNITS

Glass takes up the largest area of any window structure, thus playing a crucial role in important technical parameters of the entire window: heat and sound insulation, protection from wind and rain. It is also the part of the window, which provides your home with sunlight. Therefore, picking a suitable glazing unit is very important in each case.

Glazing units differ in the number of glass sheets and the type of glass used. Glass panes in 2-4 pane units are separated by aluminium or plastic spacer bars, while the space between the glass panes can be filled with noble gas thus improving thermal insulation indices of the window up to several times.

The characteristics of the glazing unit also depend on the gaps between the glass panes, and the type of glass used. Double pane glazing unit with selective glass (coated in a very thin layer of metal or metal oxides) is great for apartment building windows, as premises in apartment buildings are consistently heated. Private homes make a better use of triple pane glazing units. If your private house or apartment building is located on a busy city street, we recommend glazing units with sound insulation. The sound insulation qualities depend on the thickness of the glass, the gap between the glass panes, and the type of glass used. The thickness of glass panes in a sound-insulating glazing unit should be 16-20 mm with a 16-20 mm distance between the panes. Also, at least one of the panes should be coated with a sound-insulating film.

Pietų Megrame uses the following glazing units:

  • – standard;
  • – thermal-insulating;
  • – with sun control coating;
  • – increased safety;
  • – decorative and structural glazing units.

Consult with Pietų Megrame experts to pick the best option for your home.

 

COLOR FRAMES

Examples of windows used as the means of aesthetic expression can be found in nearly all buildings. They give character and complement or become the distinctive details of the building’s architectural style. Architectural style is complemented not only by the shape, division, and décor of the doors and windows, but also their color.

Color door and window frames make the building unique. The color can visually increase or decrease the window in the general context of the façade. For example, dark colors make the windows look bigger, as it is closest to the color of the glass during the day time. White or light grey frames highlight the window making it look smaller due to the contrast between the frame and the glass. Dark window frames are currently very popular and they certainly look luxurious, but customers fear the color may eventually fade. Profiles, used for door and window frames, manufactured by Pietų Megrame, can be not only white, but also colorful, coated with GEALAN-acrylcolor® acrylic, and laminated with decorative films, featuring all kinds of multi-color patterns.

COLOR GEALAN-acrylcolor® door and window frames

Dark window frames are currently very popular and they certainly look luxurious, but customers fear the color may eventually fade. Pietų Megrame offers color windows, manufactured of unique color GEALAN-acrylcolor® profiles. Their color is obtained during a thermal process, when the base of the profile is homogeneously fused with melted color acrylic. This means that the plastic is not simply painted – the color is obtained by casting color acrylic on the profile. Compared to the usual painted profiles, these door and window frames show more resistance, durability and maintain their novel appearance for years without peeling off, flaking or fading.

The 0.5 mm surface layer of the color GEALAN-acrylcolor® PVC window frames are more durable and show better resistance to heat or changing weather conditions – the color stays unchanged for many years even under constant direct sunlight. Acrylic surface is very smooth, preventing accumulation of dust and other dirt. Window frames coated with color acrylic are easy to clean, always look like new, their surface doesn’t flake, peel, or scratch, and any transportation, installation or finishing accidents can be easily polished.

This PVC frame coating method has been used for more than 40 years has really proven its exceptional properties in practice. You can enjoy the deep and bright GEALAN-acrylcolor® colors for decades, as they practically don’t fade. The color windows of Vilnius University Hospital Santaros Klinikos, installed more than 20 years ago, make a perfect example.

GEALAN-acrylcolor® resistance is relevant only on the window or exterior side, while the interior side can be white or laminated in any color you like.

Attractive decorative films for doors and windows

We manufacture products with the aesthetics of wooden windows and doors. The wide range of our assortment of decorative films feature all kinds of patterns: painted or natural wood texture, glossy, matte, or currently very fashionable metal imitation.

Matte decorative films create a particularly high-quality and elegant look. Glossy decorative films look modern and are easy to maintain. Classic wood imitation films and their surface texture create an impression of natural wood, combining the positive contemporary PVC product qualities with the looks of wooden doors and windows.

Color Pietų Megrame door and window frames can be laminated with the same or different films on the inside and outside, coated with particularly resistant color acrylic on the exterior, and laminated with a film to complement your interior style on the inside.

 

GALLERY

UAB „Pietų Megrame“
https://www.pietumegrame.lt

Kokius asmeninius duomenis renkame ir kam tai reikalinga?

Kontaktų formos

Internetinėje svetainėje yra galimybė pildyti konsultavimo formas. Jūsų duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, gyvenamoji vieta bus naudojami registracijos tikslais arba komunikacijai su jumis. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – jūsų sutikimas.

Slapukai

Kad internetinė svetainė tinkamai veiktų, naudojame slapukus, tai nedidelė teksto rinkmena, kuri apsilankius svetainėje, automatiškai išsaugoma jūsų įrenginyje. Slapukai padeda surinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą. Jie įrašomi tik, jeigu iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Jūsų duomenys yra saugūs, juos tvarkome vadovaudamiesi duomenų apsaugos reglamentu, duomenis laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų mūsų darbuotojai, turintys prieigą prie duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti:

– svetainės talpinimo tiekėjai;
– projekto vystymo komanda.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Duomenys, kuriems pareikštas sutikimas arba nesutikimas, nustojame tvarkyti po jūsų sutikimo atšaukimo. Statistinė Google Analytics įrankiais surinkta informacija saugoma iki 2 metų laikotarpio.

Jūsų teisės

Jeigu jūs registravotės šioje svetainėje ar pildėte įvairias formas bei prenumeravote naujienas, galite reikalauti, kad mes ištrintume visus jūsų asmeninius duomenis. Galite tai padaryti kreipiantis į mus el. paštu info@pietumegrame.lt

Šie reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams (sąskaitos faktūros, sutartys ir pan.).

Papildoma informacija

Kokias duomenų apsaugos procedūras mes naudojame

Jūsų visi duomenys yra tvarkomi saugiai ir atsakingai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, praradimo, sugadinimo ar pakeitimo, taip pat nuo bet kokios neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant jautrius asmens duomenis.

Kokias svetainės apsaugos procedūras mes naudojame

Svetainėje naudojamas Letsencrypt.org SSL sertifikatas:
– Šifruojami visi tarp serverio ir naršyklės perduodami duomenys (įsilaužėliai negali jų nuskaityti);
– Patvirtinta svetainės tapatybė (laikomės tikrojo domeno savininko svetainėje, patvirtinto ir sertifikuoto tiekėjo);
– Užtikrintas duomenų vientisumas ir originalumas.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Apie UAB „Pietų Megrame“ privatumo ir slapukų politiką, esminius pakeitimus informuosime skelbdami pranešimą interneto svetainėje https://www.pietumegrame.lt

UAB Pietų Megrame
https://www.pietumegrame.lt

What personal data do we collect, and why do we need it?

Contact forms

The website can fill out consultation forms. Your data: first name, last name, e-mail mail, and place of residence will be used for registration purposes or to communicate with you. The legal basis for processing this data is your consent.

Cookies

For the website to function properly, we use cookies, which are small text files automatically saved on your device when you visit the website. Cookies help to collect statistical information about website traffic. They are only recorded if you confirm your consent in a pop-up message on the website.

Who we share your data with

Your data is secure, we handle it following the data protection regulation, we keep the data safe, and we require our employees who have access to the data to ensure this.

Your data can be viewed by:

– website hosting providers;
– project development team.

How long we store your data

Data subject to consent or objection will cease to be processed after your withdrawal of consent. Statistical information collected by Google Analytics tools is stored for up to 2 years.

Your rights

If you have registered on this website, filled out various forms, and subscribed to news, you can request that we delete all your personal data. You can do this by contacting us by email at info@pietumegrame.lt

These requirements do not apply to data that are required to be retained by law for administrative, legal, or security purposes (invoices, contracts, etc.).

Additional information

What data protection procedures do we use?

All your data is handled securely and responsibly. When determining personal data processing measures, we implement appropriate data protection technical and organizational measures outlined in legal acts to protect your data from unauthorized disclosure, loss, damage, or alteration from any unauthorized processing.

Personal data security measures are determined, taking into account the risks that arise when handling sensitive personal data.

What website security procedures do we use

The site uses the Letsencrypt.org SSL certificate:
– All data transmitted between the server and the browser are encrypted (hackers cannot read it);
– Verified website identity (we stick to the real domain owner on the website, approved and certified provider);
– Data integrity and originality are ensured.

How do I find out about changes to this policy?

We will inform you about the privacy and cookie policy of UAB "Pietų Megrame", and the essential changes by publishing a notice on the website https://www.pietumegrame.lt